برچسب: سونوگرافی لگن

برچسب: سونوگرافی لگن

سونوگرافی
Image سونوگرافی

سونوگرافی تشخیصی که همچنین با نام اولترا سوند نیز شناخته می شود، یک روش تصویربرداری است که …

Details