برچسب: رادیولوژی خوبCT Scan

برچسب: رادیولوژی خوبCT Scan

سی تی اسکن CT Scan
Image سی تی اسکن (CT Scan)

یکی از مهمترین کاربرد سی تی اسکن بررسی بیماری ها و آسیب های اندام ها است.

Details