برچسب: دکتر ساناز شایگانفر فلوشیپ نمونه برداری پستان در اصفهان

برچسب: دکتر ساناز شایگانفر فلوشیپ نمونه برداری پستان در اصفهان

11 تشخیص آندومتریوز با سونوگرافی واژینال در اصفهان
Image سونوگرافی

بهترین زمان سونوگرافی برای تشخیص اندومتریوز 11 تشخیص آندومتریوز با سونوگرافی واژینال در اصفهان، آندومتریوز از کلمه “اندومتر” گرفته شده است که بافتی است که رحم را می پوشاند. زنان مبتلا به اندومتریوز دارای بافتی از نوع آندومتر در خارج از رحم هستند. تخمین زده می شود که اندومتریوز 2 تا 10 درصد از زنان

Details