برچسب: تشخیص آندومتریوز با سونوگرافی واژینال

برچسب: تشخیص آندومتریوز با سونوگرافی واژینال

۱۱ تشخیص آندومتریوز با سونوگرافی واژینال در اصفهان
Image سونوگرافی

بهترین زمان سونوگرافی برای تشخیص اندومتریوز ۱۱ تشخیص آندومتریوز با سونوگرافی واژینال در اصفهان، آندومتریوز از کلمه “اندومتر” گرفته شده است که بافتی است که رحم را می پوشاند. زنان مبتلا به اندومتریوز دارای بافتی از نوع آندومتر در خارج از رحم هستند. تخمین زده می شود که اندومتریوز ۲ تا ۱۰ درصد از زنان

Details