برچسب: الاستوگرافی

برچسب: الاستوگرافی

الاستوگرافی
Image سونوگرافی

یکی از روش های دقیق برای شناسایی توده های سرطانی همچون سرطان سینه ، کبد ، پروستات …

Details