مرکز تصویر برداری پزشکی دکتر شایگان فر

مرکز تصویر برداری پزشکی دکتر شایگان فر

بورد تخصصی رادیولوژی,سونوگرافی,سی تی اسکن و ام آر آی