رزرو نوبت اینترنتی

رزرو نوبت اینترنتی
بارگذاری...

وقت رزوری ، ساعت حضورتان در مرکز تصویربرداری می باشد و نه وقت انجام خدمت برای شما.

از صبوری شما کمال تشکر و سپاس را داریم.

رعایت فاصله گذاری اجتماعی الزامی است.

در راستای حفط سلامتی خود و دیگران ، جهت مراجعه حتما ازماسک استفاده کنید.